intesa_logo
informohu
 
 
spacer
  • ebanking
  • Degët
  • Kontakt
  • ATM
Internet Banking
Logohu
Intesa Mobile
Më shumë
CALL CENTER
08006000
(Falas nga Albtelecom & Eagle)

+355 4 22 76 000/ 222/ 223
+ 355 (0) 692080903
produktet po ngarkohen

Agro - Kapital Qarkullues

spacer
Kemi krijuar produkte të dedikuara për individë dhe biznese të regjistruara që ushtrojnë aktivitetin e tyre në fushën e sektorit të bujqësisë, agro-përpunim, peshkim dhe përpunimin e tij, apo biznese të tjera të lidhura me to.
back
blank_grey
blank_grey
blank_grey
back_products_grey

 

Agro- Kapital qarkullues

 

Është një produkt i krijuar për të financuar nevojat e agrobiznesit, duke mbuluar kryesisht shpenzimet për:

  • Fara; bimë/ fidanë;
  • Pleh & pesticide;
  • Bagëti; ushqim për bagëtinë ose produkte të tjera të ngjashme;
  • Mjete bujqësore;
  • Agro- përpunim dhe/ose
  • Shpenzime të tjera operacionale për vazhdimësinë e biznesit

Kushtet e Huasë

Shuma:  minimumi - 200.000 lekë 

Afati Maksimal: deri në 18 muaj

Periudha e Mospagimit të Huasë: e aplikueshme sipas ciklit të produktit

Monedha: Lek

Mënyra e ripagimit të Huasë: Fleksibël sipas sezonalitetit

Kolateral: për huatë deri në 1.000.000 Lekë nuk  kërkohet kolateral

Normat fikse interesi: duke filluar nga 6.5 %  (të negociueshme)                           

                          

        agro 1 ws                 

 

SË BASHKU DO T'IA DALIM!

 

Për më shumë informacione mbi Kreditë e Biznesit

drejtohuni në degën tonë më të afërt! 

www.intesasanpaolobank.al

 

spacer

 

 

ispa_locator
 
 
spacer
Të rejat e fundit
Kursi i Këmbimit
Normat e Interesit
© INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA ASD Politika e Privatësisë Kushtet e Përdorimit Patriot Act. Wolfsberg Group Questionnaire AML