intesa_logo
informohu
 
 
spacer
 • ebanking
 • Degët
 • Kontakt
 • ATM
Internet Banking
Logohu
Intesa Mobile
Më shumë
CALL CENTER
08006000
(Falas nga Albtelecom & Eagle)

+355 4 22 76 000/ 222/ 223
+ 355 (0) 692080903
produktet po ngarkohen

Depozita me Afat për Bizneset

spacer
Depozita me afat është një depozitë me afat e të ardhurave që klienti depoziton në bankë për një periudhë të caktuar e cila mund të zgjasë një ose dy javë, një muaj, tre muaj, gjashtë muaj, nëntë muaj, një vit ose dy vjet (vetëm për depozitat në Lek, Euro dhe USD)dhe 3 vjet vetëm për Depozitat në Euro dhe Lek.
back
blank_grey
blank_grey
blank_grey
back_products_grey
Për klientët biznes dhe korporatë banka ofron depozita me afate dhe interesa të ndryshueshme, në mënyrë që ju të investoni me efikasitet likuiditetin afat-shkurter. Banka ofron depozita në monedha të ndryshme p.sh LEK, EUR, USD dhe GBP.
 
Dy lloje depozitash:
 • Depozita të rinovueshme (me interes të kapitalizuar ose jo të kapitalizuar)
 • Depozita të parinovueshme (shuma e depozitës dhe interesat kreditohen automatikisht në datën e maturimit të Depozitës me Afat në llogarinë rrjedhëse të klientit).
Normat e interesit publikohen në Tabelën e Normave të Interesit (faqja kryesore, djathtas poshte), e cila përditësohet pa njoftim paraprak nga Banka. Interesi përllogaritet mbi bazë vjetore.
 
Avantazhet e Depozitës me Afat
 • Mund të menaxhohet nga llogaria rrjedhëse;
 • Norma e interesit bazohet në shumën e depozitës;
 • Mundësi për të zgjedhur afatin e dëpozitës: 1, 3, 6, 12, 24 dhe 36 muaj (3 vjet vetëm për Depozitat në Lek dhe Euro)
 • Mundësi për hapjen e një depozite me afat për një periudhë më të shkurtër se 30 ditë;
 • Mundësi për të negociuar për një afat të caktuar depozite;
 • Mundësi për të depozituar fonde të tjera në llogari gjatë afatit të përcaktuar të depozitës;
 • Të gjitha depozitat, fillestare dhe depozitat shtesë, regjistrohen si depozita individuale në llogarinë e klientit dhe aplikohet interes individual deri në datën më të afërt të maturimit kur depozitat bashkohen;
 • Në datën e maturimit të depozitës, depozita mund të rinovohet automatikisht (për të njëjtën shumë ose jo, sipas udhëzimeve të klientit)

 

 

 

spacer

 

 

ispa_locator
 
 
spacer
Të rejat e fundit
Kursi i Këmbimit
Normat e Interesit
© INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA ASD Politika e Privatësisë Kushtet e Përdorimit Patriot Act. Wolfsberg Group Questionnaire AML