intesa_logo
informohu
 
 
spacer
  • ebanking
  • Degët
  • Kontakt
  • ATM
Internet Banking
Logohu
Intesa Mobile
Më shumë
CALL CENTER
08006000
(Falas nga Albtelecom & Eagle)

+355 4 22 76 000/ 222/ 223
+ 355 (0) 692080903
produktet po ngarkohen

Struktura Organizative

 

Këshilli Drejtues

 

Z.   Božo Prka - Kryetar i Këshillit Drejtues 

Z. Paolo Genovese - Zv. Kryetar i Këshillit Drejtues

Z. Salvatore Catalano - Anëtar

Z. Marco Santini -  Anëtar

Z. Gabriele Gherardi  - Anëtar

Z. Silvio Pedrazzi - Anëtar - Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv, Intesa Sanpaolo Bank Albania

Z. Ilir Panda - Anëtar

 

Kualifikimet dhe Përvoja e Anëtarëve të Këshillit Drejtues (Dec.2016)

 

Komiteti i Kontrollit

 

Z. Florion Tefiku -  Kryetar i Komitetit të Kontrollit
Kretar i Kontrollit të Brendshem në Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg

 

Z. Livio Mannoni -  Anëtar
Zyra e Menaxhimit te Proceseve te Qeverisjes, Njësia e Shërbimit e Sistemeve të Qeverisjes
Departamenti i Burimeve dhe Qeverisjes, Divizioni Ndërkombëtar i Bankave Filiale, Intesa Sanpaolo 

Andrea Tondo - Anëtar
Drejtoria e Çështjeve të Shoqërisë dhe Pjesëmarrjes, Shërbimi i Pjesëmarrjes, 
Zyra e Menaxhimit Operacional të Pjesëmarrjes, Intesa Sanpaolo Spa.


  Kualifikimet dhe Përvoja e Anëtarëve të Komitetit të Kontrollit 

 

    

Drejtuesit Ekzekutiv

 

Z. Silvio Pedrazzi - DPE - Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv

Z. Markeljan Riska - Drejtor i Departamentit të Përputhshmërisë Regullative

Znj. Entela Zigori - Drejtuese e Departamentit të Burimeve Njerëzore dhe Organizimit

Znj. Ledia Plaku - Drejtuese e Departamentit Ligjor

Znj. Klodiana Piqani - Drejtuese e Divizionit të Shërbimeve Bankare për Individë

Z. Ervin Xhomo - Drejtues i Divizionit të Korporatave & SME

Znj. Jola Dima - Drejtuese e Divizionit të Administrimit të Riskut

Znj. Albina Mançka - Drejtuese e Divizionit të Operacioneve 

Znj. Alketa Lamçe - Drejtuese e Divizionit të Teknologjisë së Informacionit

Z. Julian Çela - Drejtor i Divizionit të Kontrollit Financiar

Znj. Ediola Biçaku - Drejtuese e Departamentit të Auditit të Brendshëm 

      

  Kualifikimet dhe Përvojat e Drejtuesve Ekzekutiv (English - 2018)

  

Organigrama

 

   struktura organizative 30

 

 

 Struktura Organizative

 (klikoje për ta hapur) 

 

 

Politikat e Shpërblimit

 

 

Raporti mbi Shpërblimin  2017  (Qershor 2018)

 

Format dhe elementët e shpërblimit për Këshillin Drejtues dhe Drejtuesit Ekzekutivë 2017 (Qershor 2018)

 

 

spacer

 

 

ispa_locator
 
 
spacer
Të rejat e fundit
Kursi i Këmbimit
Normat e Interesit
© INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA ASD Politika e Privatësisë Kushtet e Përdorimit Patriot Act. Wolfsberg Group Questionnaire AML