intesa_logo
informohu
 
 
spacer
  • ebanking
  • Degët
  • Kontakt
  • ATM
Internet Banking
Logohu
Intesa Mobile
Më shumë
CALL CENTER
08006000
(Falas nga Albtelecom & Eagle)

+355 4 22 76 000/ 222/ 223
+ 355 (0) 692080903
produktet po ngarkohen

FUTURA - Llogari për fëmijë

spacer
Çfarë është një llogari FUTURA ? FUTURA është një investim afatgjatë i cili ju mundëson të vini fonde mënjanë në mënyrë që të bëni më të sigurtë të ardhmen e fëmijës tuaj. FUTURA mund të hapet në emër të fëmijës tuaj që nga momenti i lindjes dhe/ose çdo moment pas saj, deri kur ai/ajo bëhet 15 vjeç.
back
blank_grey
blank_grey
blank_grey
back_products_grey
Në cilat monedha mund të hapet kjo llogari ?

  • LEK Lek
  • EUR Euro
  • USD Dollarë Amerikanë

Cila është shuma minimale që duhet depozituar për të hapur një llogari FUTURA ?

Për të hapur një llogari FUTURA mjaftojnë 10,000 LEK, 100 USD ose 100 EUR.
 
Kush ka të drejtë të hapë një llogari FUTURA ?

Llogarinë në emër të fëmijës mund ta hapë prindi, kujdestari ligjor i fëmijës, apo dhe ndonjë i afërm i fëmijës. Por sipas ligjit, pavarësisht se kush e hap llogarinë, vetëm prindi apo kujdestari ligjor i fëmijës ka të drejtë të administrojë llogarinë.
 
Kush ka të drejtë të depozitojë në llogarinë FUTURA ?

Kjo llogari i mundëson kujtdo që dëshiron të depozitojë, në çdo moment dhe në çfarëdo lloj shume që dëshiron.
 
Cilat janë dokumentat e kërkuara për të hapur një FUTURA ?

Prindërit, kujdestari ligjor, apo i afërmi, duhet të sjellin një dokument identifikimi si pasaportë të vlefshme, letërnjoftim, ose dhe çertifikate me fotografi (lëshuar 3 muajt e fundit).
 
Gjithashtu duhet të sjellin edhe dokument identifikimi për fëmijën si pasaportë, çertifikatë me fotografi, si dhe një çertifikatë familjare (për prindërit).
Çfarë interesi përfiton kjo llogari ?
Llogaria FUTURA përfiton interes preferencial. Interesi për këtë llogari ndryshon 4 herë në vit: në 1 janar, 1 prill, 1 korrik dhe 1 tetor. Interesi kreditohet në llogari një herë në vit, në datën 31 mars.
Si mund të informohem për ecurinë e llogarisë FUTURA ?
Në çdo moment, ju mund të pajiseni me një gjendje të llogarisë së fëmijës, për çdo periudhë që dëshironi përkundrejt asnjë pagese. Gjendja e llogarisë ju informon për çdo veprim të kryer në llogari, si dhe për interesat e kredituara deri në atë moment.
Nëse hap një llogari FUTURA, mund të kryej tërheqje në çdo kohë ?
Llogaria FUTURA është një Llogari Kursimi afatgjatë. Si e tillë ajo nuk mund të përdoret për tërheqje deri sa fëmija të bëhet 18 vjeç.
 
Kur mund të bëhet fëmija zotërues i kësaj llogarie ?
Fëmija fiton të drejtën e përdorimit të llogarisë së tij/saj kur ai/ajo bëhet 18 vjeç. Banka njofton me shkrim fëmijën mbi ekzistencën e llogarisë FUTURA, në ditën që ai/ajo fiton aftësi të plotë për të vepruar. Momenti kur fëmija mbush 18 vjeç, është maturimi i kësaj llogarie, dhe ajo shndërrohet në një Llogari Rrjedhëse të zakonshme.
A ka të drejta fëmija mbi këtë llogari përpara moshës 18 vjeç ?

Jo, vetëm prindërit apo kujdestari ligjor i fëmijës mund të jenë administratori i kësaj llogarie deri sa fëmija të bëhet 18 vjeç.

 

futura_flyer_front wl

 

Depozita në Bankë sigurohet deri në shumën 2.500.000 (dy milionë e pesëqind mijë) lekë nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave www.asd.gov.al

 

Pasqyra e të Dhënave Kryesore të Produktit - Key Fact Statement

 

Llogari Futura

 

CALL CENTER
8006000 (Falas nga Albtelecom & Eagle)
TEL: +355 4 22 76 000
CEL: +355 69 20 80 903
info@intesasanpaolobank.al

 

 

spacer

 

 

ispa_locator
 
 
spacer
Të rejat e fundit
Kursi i Këmbimit
Normat e Interesit
© INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA ASD Politika e Privatësisë Kushtet e Përdorimit Patriot Act. Wolfsberg Group Questionnaire AML