intesa_logo
informohu
 
 
spacer
  • ebanking
  • Degët
  • Kontakt
  • ATM
Internet Banking
Logohu
Intesa Mobile
Më shumë
CALL CENTER
08006000
(Falas nga Albtelecom & Eagle)

+355 4 22 76 000/ 222/ 223
+ 355 (0) 692080903
produktet po ngarkohen

KREDITE PER GRATE SIPERMARRESE

spacer
ME NJE MIKE PERKRAH, JE GRUA E SUKSESHME
back
blank_grey
blank_grey
blank_grey
back_products_grey

KREDITE PER GRATE SIPERMARRESE

 

ME NJE MIKE PERKRAH, JE GRUA E SUKSESHME.

 

1.   Kredi pEr Investim

 

Karakteristikat


Qëllimi i Kredisë:
Ky është një financim afat-mesëm që i jepet klienteve për të mbuluar nevojat e tyre për projekte investimi, të cilat nuk do të mund të kryheshin dot vetëm me kapitalin e vetë biznesit dhe të cilat mund të kenë për qëllim zgjerimin / përmirësimin e kapaciteteve të biznesit të tyre ose fillimin e një projekti të ri biznesi.

 

Tiparet kryesore:

Monedha: LEK dhe EUR
Afati:  deri në 5 vjet
Periudhë ‘grace’: deri në 24 muaj
Shuma:  Maksimumi  200.000 Eur / Ekuivalenti në Lek
Mënyra e Pagesës: Këste mujore fikse
Financimi: deri në 80%
Kolaterali:  Deri në 15.000 Eur nuk kërkohet kolateral. Për kredi mbi këtë shumë, kërkohet kolateral i njëjtë si për kreditë standarte për investim.
  
 

Kushtet e Punës:

 

Norma e Interesit:

  • Interesi për shumë deri në 15,000 Eur: LEK – 8%; EUR – 7.5%
  • Interesi për shumë mbi 15,000 Eur: LEK – 6.5%; EUR – 5.5%

Komision administrimi:  0.5 % e shumës së kredisë, min 100 Eur
Komisioni për fondet e papërdorura: 0.5% në vit
Penaliteti: IR + 10% në vit
Komisioni i parapagimit: 1% e shumës së parapaguar
Komisioni për ndryshimin e kolateralit: 10.000 Lek

Dokumentat që kërkohen: Kërkohet i njëjti dokumentacion si për kreditë standarte për investime

 

wib2

 

Përfitimet e Klientit


• Jemi momentalisht e vetmja bankë në treg që ofron financim të dedikuar për gratë sipërmarrëse.
• Nuk kërkojmë kolateral për kredi deri në 15,000 EUR (ose ekuivalenti në Lek);
• Ofrojmë norma interesi fikse për të gjithë afatin e kredisë
• Sigurojmë kushte lehtësuese kredidhënieje duke iu kthyer përgjigje për kërkesën tuaj brenda maksimumi 5 ditësh.
• Plotësojnë nevojat tuaja jo-financiare përmes mbështetjes së dhënë nga BERZH
 -Përdorni Falas platformën inovative online “Business Lens” e krijuar për t’u dhënë grave sipërmarrëse një perspektivë të re mbi biznesin e tyre (http://www.ebrdwomeninbusiness.com)
 -Përfitoni nga shërbimet këshillimore të BERZH që ju mundësojnë ekspertizën e tyre në: strategji, marketing, organizim, operacione, menaxhim cilësie, menaxhim financiar, eficensë energjie dhe zgjidhje mjedisore.
• Mundësi mospagimi të kësteve në rast leje lindjeje: deri në 6 muaj përgjatë afatit të kredisë.
• Rimbursim Interesash, 5% i interesave të paguara deri në maksimumi 500 Eur, i dhënë si shpërblim për ripaguesit e rregullt të kredisë.

 

 

 

 

2.   Kredi per Kapital Qarkullues


Karakteristikat


Qëllimi i kredisë:
Ky është një financim afatshkurtër që i jepet klienteve për të mbuluar nevojat e tyre për shpenzime operacionale që hasin në përditshmërine e tyre në biznes, me qëllim që t’i mbështesë ato për të zgjeruar biznesin e tyre.

 

Tiparet kryesore:

Monedha: LEK dhe EUR
Afati:  deri në maksimumi 36 muaj
Shuma:  Maksimumi  50,000 Eur / ekuivalenti në Lek
Mënyra e pagesës: Këste mujore fikse
Financimi: deri në 100%
Kolaterali:  Deri në 15.000 Eur nuk kërkohet kolateral. Për kredi mbi këtë shumë, kërkohet kolateral i njëjtë si për kreditë standarte për kapital qarkullues.
  

Kushtet e Punës


Norma e Interesit:

  • Interesi për shumë deri në 15,000 Eur: LEK – 7.5%; EUR – 7%
  • Interesi për shumë mbi 15,000 Eur: LEK – 6%; EUR – 5%

Komision administrimi:  0.5 % e shumës së kredisë, min 100 Eur
Komisioni për fondet e papërdorura: 0.5% ne vit
Penaliteti: IR + 10% në vit
Komisioni i parapagimit: 1% e shumës së parapaguar

Dokumentat që kërkohen: Kërkohet i njëjti dokumentacion si për kreditë standarte për kapital qarkullues

 

wib1

 

Përfitimet e Klientit


• Jemi momentalisht e vetmja bankë në treg që ofron financim të dedikuar për gratë sipërmarrëse.
• Nuk kërkojmë kolateral për kredi deri në 15,000 EUR (ose ekuivalenti në Lek);
• Ofrojmë norma interesi fikse për të gjithë afatin e kredisë
• Sigurojmë kushte lehtësuese kredidhënieje duke iu kthyer përgjigje për kërkesën tuaj brenda maksimumi 5 ditësh.
• Plotësojnë nevojat tuaja jo-financiare përmes mbështetjes së dhënë nga BERZH
• Përdorni Falas platformën inovative online “Business Lens” e krijuar për t’u dhënë grave sipërmarrëse një perspektivë të re mbi biznesin e tyre (http://www.ebrdwomeninbusiness.com)
• Përfitoni nga shërbimet këshillimore të BERZH që ju mundësojnë ekspertizën e tyre në: strategji, marketing, organizim, operacione, menaxhim cilësie, menaxhim financiar, eficensë energjie dhe zgjidhje mjedisore.
• Mundësi mospagimi të kësteve në rast leje lindjeje: deri në 6 muaj përgjatë afatit të kredisë.
• Rimbursim Interesash, 5% i interesave të paguara deri në maksimumi 500 Eur, i dhënë si shpërblim për ripaguesit e rregullt të kredisë.


 

spacer

 

 

ispa_locator
 
 
spacer
Të rejat e fundit
Kursi i Këmbimit
Normat e Interesit
© INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA ASD Politika e Privatësisë Kushtet e Përdorimit Patriot Act. Wolfsberg Group Questionnaire AML