intesa_logo
informohu
 
 
spacer
 • ebanking
 • Degët
 • Kontakt
 • ATM
Internet Banking
Logohu
Intesa Mobile
Më shumë
CALL CENTER
08006000
(Falas nga Albtelecom & Eagle)

+355 4 22 76 000/ 222/ 223
+ 355 (0) 692080903
produktet po ngarkohen

Kredi Studentore EDU KREDI

spacer
MBULONI 100% KOSTON E STUDIMEVE UNIVERSITARE ME KREDINE PER STUDENTE “EDU KREDI”
back
blank_grey
blank_grey
blank_grey
back_products_grey

MBULONI 100% KOSTON E STUDIMEVE UNIVERSITARE

ME KREDINE PER STUDENTE “EDU KREDI”

 

Kredia studentore “EDU KREDI” është krijuar si një mjet për t’i mundësuar të rinjve arsimimin që dëshirojnë nëpërmjet përshtatjes së tipareve të produktit me nevojat dhe mundësitë e tyre.

Tiparet e Produktit  

 

Afati: deri në 84 muaj (7 vjet)

 

Periudhe “Grace” (gjatë së cilës paguhen vetëm interesat):  3+2 vjet përgjatë periudhës së studimeve

 

Monedha: Lek dhe  Euro në varësi të të ardhurave tuaja dhe monedhës së tarifes së Universitetit

 

Normat e interesit

- në Lek: 3 vitet e para 8,5 %, më pas  Interesi një vjeçar i Bonove të Thesarit + 6%; minimumi i normës së interesit 8,5%
- në Euro: 3 vitet e para 7 %, më pas Euribor 1 vjeçar + 6,5%; minimumi i normës së interesit 7%

 

 

Shuma e financuar:
- Lek: Shuma Minimale 100,000 Lek – Shuma Maksimale 750,000 Lek

- Eur: Shuma Minimale 500 Euro - Shuma Maksimale 5,000 Euro

 

Garanci: Nuk nevojitet.

Bashkëkredimarrës: prindërit ose çdo anëtar tjetër i familjes.

Disbursimi:

 • i pjesshëm (disbursohet për çdo vit akademik dhe mbulon shpenzimet e studimeve për vitin pasues të studimeve. 
 • i plotë (vetëm per rastet kur mbulohet viti i fundit i studimeve).

Nuk aplikohen penalitete për kthimin e plotë të kredisë përpara afatit. 

 

 

Dokumentacioni i Kërkuar


 • Dokument Identifikimi 
 • Çertifikatë Familjare
 • Letrën e pranimit nga univertiteti ku vërtetohet se klienti do të jetë student (lëshuar 3 muajt e fundit)
 • Vërtetim nga universiteti që konfirmon se studenti ka përfunduar vitin e mëparshëm dhe do të vazhdojë studimet në vitin tjetër (lëshuar 3 muajt e fundit)
 • Vërtetim mbi Pagën për bashkëkredimarrësin dhe/ose kredimarrësin
 • Dokumenta të tjera që vërtetojnë të ardhurat mujore (p.sh. të ardhura nga qeraja apo nga depozita)

edu-kredi ws

 

Avantazhe

 • Ju ofron një mundësi shumë fleksibël të ripagesës, duke paguar vetëm interesat përgjatë periudhës që studjoni.
 • Ju mundëson financimin e kostos së plotë të studimeve.
 • Ju jep ju dhe prindërve tuaj një mundësi shumë të vlefshme për të financuar studimet ndërkohë që ju mëson se si të bëheni një huamarrës i përgjegjshëm
 • Ju ofron norma interesi shumë të favorshme.
   

Pasqyra e të Dhënave Kryesore të Produktit - Key Fact Statement

 

Kredia për Studentë

 

Për më shumë informacion ju lutem drejtohuni në cilëndo prej degëve tona.


CALL CENTER
08006000 (FALAS nga Albtelecom & Eagle)
+355 4 22 76 000
+355 (0) 692080903

 

spacer

 

 

ispa_locator
 
 
spacer
Të rejat e fundit
Kursi i Këmbimit
Normat e Interesit
© INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA ASD Politika e Privatësisë Kushtet e Përdorimit Patriot Act. Wolfsberg Group Questionnaire AML