intesa_logo
informohu
 
 
spacer
  • ebanking
  • Degët
  • Kontakt
  • ATM
Internet Banking
Logohu
Intesa Mobile
Më shumë
CALL CENTER
08006000
(Falas nga Albtelecom & Eagle)

+355 4 22 76 000/ 222/ 223
+ 355 (0) 692080903
produktet po ngarkohen

Kredia Hipotekore për Ri-Financim

spacer
Ri-financoni kredinë tuaj të marrë në një tjetër Bankë duke përfituar nga interesat dhe avantazhet konkuruese.
back
blank_grey
blank_grey
blank_grey
back_products_grey

Monedha
 
LEK dhe EUR 
 
Shuma Min: LEK 1,000,000/ EURO 10,000
 

Qëllimi i Kredisë
• Blerje pasuri e patundshme për banim (shtëpia e parë/e dytë apo tjetër) dhe/ose ndërtimi i pasurisë së patundshme për banim
• Blerje e nje tjetër pasurie të patundshme (dyqan, depo, zyra etj.) dhe/ose ndërtimi i një tjetër pasurie të patundshme (jo- banim)
• Çdo qëllim tjetër

Norma e Interesit:
 
Norma interesit (me bazë vjetore) për "Kredi Hipotekore për Rifinancim":

 

EUR:        1.9% për vitin e parë ose 2.5% për 2 vitet e para ose 3% për 3 vitet e para;
                  1Y Euribor + 3.7%, NMI 3.7%  për vitet e tjera

 

LEK:         2.5% për vitin e parë ose 3% për 2 vitet e para ose 4% për 3 vitet e para;
                  BTH 1V + 1.5%, NMI 3.8 % për vitet e tjera

     

Afati
 
Min: 5 vite; Maks: deri në 30 vite nëse kredia kërkohet për blerje pasurie të patundshme

Deri në 20 vjet nëse kredia kërkohet për çdo qëllim tjetër të ndryshëm nga blerja e një pasurie të patundshme

 

 

ml ws

 

Kolaterali
 
Tipi kolateralit
• Pasuri e patundshme për banim
• Tjetër pasuri e patundshme

 

Kredia në vlerë të kolateralit
• Deri në 70% të vlerës së kolateralit për blerje pasurie të patundshme për banim
• Deri në 50% të vlerës së kolateralit për blerje të një tjetër pasurie të patundshme ose për cdo qëllim tjetër
 

Pjesëmarrja e Bankës
• Jo më shumë se 70% e vlerës së blerjes së pasurisë së patundshme për banim
• Jo më shumë se 50% e vlerës së blerjes të tjetër pasurie të patundshme ose për çdo qëllim tjetër
 
Mënyra e Pagesës
 
Këste fikse mujore (kryegjë + interes)
 
Komisione për "Kredinë Hipotekore për Rifinancim "
 
Komision administrimi
0.5 % e shumës se kredisë
Min LEK 10,000 /EUR 100

 

Ndryshim i kontratës së kredisë
LEK 21,000/ EURO 150 për çdo ndryshim
 
Shpenzime shtesë
1. Noterizimi i kontratave që do të firmosen midis Bankës dhe klientit.
2. Sigurimi i jetës së kredikërkuesit i rinovueshëm çdo vit mbi shumën e  mbetur  të  kredisë.
3. Sigurimi i pronës nga zjarri dhe tërmeti (për gjithë periudhën e kredisë).
4. Vlerësimi i Pronës nga një ekspert i licensuar.
5. Mirëmbajtje llogarie (sipas kushteve të punës në fuqi)
6. Shpenzimet për Zyrën e Regjsitrimit të Pasurive të Paluajtshme
 
Komision për parapagim të kredisë
 
Risi në treg:  Intesa Sanpaolo Bank Albania është e para Bankë në Shqipëri që duke filluar nga  7 Marsi 2016
NUK do të aplikojë më komisione për shlyerje të pjesshme ose të plotë të detyrimeve të kredisë përpara afatit të maturimit, për të gjitha kreditë e reja hipotekore me objekt:blerjen ose ndërtimin e një pasurie të paluajtshme për banim (shtëpi, apartament banimi.etj)


Në rastet kur objekt i kredisë hipotekore do të jetë blerja/ndërtimi i një tjetër pasurie të patundshme (jo –banim) si zyra,dyqan etj ose për çdo qëllim tjetër, komisioni i parapagimit do të jetë si më poshtë:

1% e shumës së parapaguar kur periudha deri në maturim është më e vogël se 1 vit
2% e shumës së parapaguar kur periudha deri në maturim është më e madhe se 1 vit

 

Pasqyra e të Dhënave Kryesore të Produktit - Key Fact Statement

 


Të dhënat e mësipërme janë informuese.

Për t’u pajisur me kushtet e plota të punës, ju lutem drejtohuni në njërën prej degëve tona më pranë jush ose shihni në kategorinë Individë / Kredi / Normat Efektive të Interesit për Individë

 

CALL CENTER
8006000 (Falas nga Albtelecom & Eagle)
TEL: +355 4 22 76 000
CEL: +355 69 20 80 903
info@intesasanpaolobank.al

 

spacer

 

 

ispa_locator
 
 
spacer
Të rejat e fundit
Kursi i Këmbimit
Normat e Interesit
© INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA ASD Politika e Privatësisë Kushtet e Përdorimit Patriot Act. Wolfsberg Group Questionnaire AML