intesa_logo
informohu
 
 
spacer
  • ebanking
  • Degët
  • Kontakt
  • ATM
Internet Banking
Logohu
Intesa Mobile
Më shumë
CALL CENTER
08006000
(Falas nga Albtelecom & Eagle)

+355 4 22 76 000/ 222/ 223
+ 355 (0) 692080903
produktet po ngarkohen

Paketat per Grate Sipermarrese

spacer

Paketat per Grate Sipermarrese

 

Me nje Mike perkrah, je grua e suksesshme.

 

Karakteristikat:


Ne mbeshtesim perpjekjet e Grave Sipermarrese per te rritur dhe zgjeruar biznesin e tyre, sepse ne besojme qe investimi ne mbeshtetje te grave eshte nje investim per te gjithe shoqerine. Kjo eshte arsyeja pse ne deshirojme te behemi banka e zgjedhur nga ju si gra sipermarrese, duke ju ofruar sherbime e produkte bankare si dhe mbeshtetjen qe ju nevojitet!

Per kete arsye, krahas produkteve te financimit, ne kemi krijuar dhe dy paketa produktesh e sherbimesh te dedikuara ekskluzivisht per ju, ne menyre qe te permbushim nevojat e biznesit tuaj dhe per tj’ua bere jeten sa me te thjeshte. 

 

 Kushtet e Punes:


Paketa 1


1,000 Lek ne muaj per llogarine ne Lek / 10 Eur ne muaj per llogarine ne Eur
Paketa perfshin produktet/sherbimet qe vijojne:
− Llogarine rrjedhese
− Mobile Banking
− Internet Banking
− Pagesen automatike te faturave

Si pjese e paketes, ofrohen dhe kushtet preferenciale qe vijojne:
Pagesa ne mberritje nga banka te tjera – ne te njenjten date valute
− Falas per pagesat ne Lek
− 1 o/oo; min. 5 Eur per pagesat ne Eur
Pagesa ne dalje nga llogaria:
− LEK: 350 - 1,000 Lek;
− EUR: 1.1 o/oo; min. 10 Eur;
− SWIFT: 6 Eur
Pagesa ne favor te Tatim Taksave:
− 100 Lek

 

 

Paketa 2


2,000 Lek ne muaj per llogarine ne Lek / 15 Eur per llogarine ne Eur
Paketa perfshin produktet/sherbimet qe vijojne:
− Llogarine rrjedhese
− Mobile Banking
− Internet Banking
− Pagesen automatike te faturave
− Sherbimin e njoftimit perms SMS
− Karten e Biznesit ‘MasterCard’

Si pjese e paketes, ofrohen dhe kushtet preferenciale qe vijojne:
Pagesa ne mberritje nga banka te tjera – ne te njenjten date valute
− Falas per pagesat ne Lek
− 1 o/oo; min. 5 Eur, max 50 Eur per pagesat ne Eur
Pagesa ne dalje nga llogaria:
− LEK: 300 - 1,000 Lek;
− EUR: 1.1 o/oo; min. 15 Eur, max 150 Eur;
− SWIFT: 6 Eur
Pagesa ne favor te Tatim Taksave:
− 80 Lek
Transaksione jashte vendit me Karten e Biznesit “MasterCard”:
− 1.5 Eur per transaksion

 

 

Perfitimet e klientit


Paketa permban produkte dhe sherbime qe jane krijuar per te permbushur nevojat bankare te biznesit tuaj ne varesi te madhesise se tij;
Ato ofrojne cmim te grupuar preferencial per produktet sherbimet te cilat vecmas do t’ju kushtonin me teper;
Jane te grupuara ne menyre qe t’ju japin fleksibilitet gjate ngarkeses se perditshme sfiduese.

 

wib1

 

 

spacer

 

 

ispa_locator
 
 
spacer
Të rejat e fundit
Kursi i Këmbimit
Normat e Interesit
© INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA ASD Politika e Privatësisë Kushtet e Përdorimit Patriot Act. Wolfsberg Group Questionnaire AML