intesa_logo
informohu
 
 
spacer
 • ebanking
 • Degët
 • Kontakt
 • ATM
Internet Banking
Logohu
Intesa Mobile
Më shumë
CALL CENTER
08006000
(Falas nga Albtelecom & Eagle)

+355 4 22 76 000/ 222/ 223
+ 355 (0) 692080903
produktet po ngarkohen

Paradhënie bankare për individë

spacer

Paradhënia bankare për individë është përdorimi i përkohshëm i kredisë që i ofrohet klientëve me reputacion për t'i ndihmuar në përmbushjen e nevojave emergjente të operacioneve të tyre në momentin e përballjes me problemin e likuiditetit afat-shkurtër. Të gjithë rezidentët Shqiptar të cilët kanë një marrëdhënie 1 vjeçare me Bankën mund të aplikojnë për këtë produkt.

 

Avantazhet
 • Një mënyrë e shpejtë për të pasur sa më shumë cash të disponueshëm në llogarinë tuaj në çdo kohë dhe kudo.
 • Nuk aplikohet interes nëse linja e Overdraftit nuk përdoret.

Kushtet e Produktit

 • E disponueshme në LEK/ EURO/ USD
 • Limitet: LEK 30,000- 1,000,000; EURO 300-10,000; USD 300-10,000
 • E lidhur me llogarinë rrjedhëse të klientit, llogaria rrjedhëse duhet të jetë e lidhur me kartën e debitit
 • Afati 1 vit, i rinovueshëm nëse klienti ka histori të kënaqshme kredie
 • Ofrohet vetëm për rezidentët Shqiptarë
 • Minimumi 1 vit marrëdhënie me bankën.
 • Interesi përllogaritet dhe likuidohet çdo muaj (në Fund-Muaji); gjoba do të llogaritet për shumat e papaguara.

Për Normat e Interesit, ju lutem referojuni Kushteve të Punës.

 

spacer

 

 

ispa_locator
 
 
spacer
Të rejat e fundit
Kursi i Këmbimit
Normat e Interesit
© INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA ASD Politika e Privatësisë Kushtet e Përdorimit Patriot Act. Wolfsberg Group Questionnaire AML