intesa_logo
informohu
 
 
spacer
 • ebanking
 • Degët
 • Kontakt
 • ATM
Internet Banking
Logohu
Intesa Mobile
Më shumë
CALL CENTER
08006000
(Falas nga Albtelecom & Eagle)

+355 4 22 76 000/ 222/ 223
+ 355 (0) 692080903
produktet po ngarkohen

Paradhënie me Kolateral Kesh

spacer

Nëse ju keni fonde ekzistuese në bankë por në një monedhë të ndryshme nga monedha për të cilën ju keni nevojë dhe kursi aktual i këmbimit nuk është i favorshëm ose fondet tuaja i keni investuar dhe nuk dëshironi të thyeni maturitetin e tyre, atëherë Paradhënia me kolateral cash është zgjedhja e duhur për ju.


Klientela e synuar për këtë produkt janë klientët individë të cilët i kanë investuar fondet e tyre në një depozitë me afat, llogari rrjedhëse, llogari kursimi, ose bono thesari dhe të cilët kanë një nevojë të papritur për likuiditet.

 

Avantazhet
 • Lëvrohet në kohë rekord
 • Nuk nevojitet dokumentacion shtesë
 • Nuk aplikohet interes nëse linja e Overdraft-it nuk përdoret

 

Kushtet e Produktit
 • E disponueshme në EUR/LEK/USD
 • Afati Deri në 1 vit (i rinovueshëm nëse kërkohet)
 • Mbulimi nga kolaterali duhet të jetë:

              - 110% nëse kolaterali dhe ekspozimi i kredisë janë në të njëjtën monedhë dhe

              - 120% nëse kolaterali dhe ekspozimi i kredisë janë në monedha të ndryshme.

 • Si kolateral cash do të shërbejë sa më poshtë vijon:
  - Depozitë me afat
  - Llogari rrjedhëse
  - Llogari kursimi
  - Bono thesari
  - Çdo llogari apo depozitë tjetër në Intesa Sanpaolo Bank Albania

Për Normat e Interesit, ju lutem referojuni Kushteve të Punës

 

spacer

 

 

ispa_locator
 
 
spacer
Të rejat e fundit
Kursi i Këmbimit
Normat e Interesit
© INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA ASD Politika e Privatësisë Kushtet e Përdorimit Patriot Act. Wolfsberg Group Questionnaire AML