intesa_logo
informohu
 
 
spacer
  • ebanking
  • Degët
  • Kontakt
  • ATM
Internet Banking
Logohu
Intesa Mobile
Më shumë
CALL CENTER
08006000
(Falas nga Albtelecom & Eagle)

+355 4 22 76 000/ 222/ 223
+ 355 (0) 692080903
produktet po ngarkohen

Rreth Intesa Sanpaolo Bank Albania sh.a

spacer
Intesa Sanpaolo është Grupi kryesor në Itali në të gjitha fushat e biznesit (shërbime dhe produkte bankare për individët, korporatat dhe administrimin e pronës).
back
blank_grey
blank_grey
blank_grey
back_products_grey
Intesa Sanpaolo Bank Albania është një bankë kryesore në vend që u ofron kompanive, klientëve institucionalë e privatë me të ardhura të larta si dhe klientëve individë e biznese të vogla e të mesme zgjidhje të arsyeshme përmes një game të gjerë shërbimesh e produktesh inovative, dhe një rrjeti prej 32 degësh në qytete të ndryshme të vendit, që vijon të zgjerohet në mënyrë strategjike duke ndjekur nga afër zhvillimin ekonomik të Shqipërisë. Për inovacionet në biznes dhe përmirësimin e shërbimit Intesa Sanpaolo Bank Albania frymëzohet nga klientët e saj. Banka përmes programit të saj “Ju Dëgjojmë 100%” dhe anketimit të përvitshëm për kënaqësinë e klientit merr të dhënat mbi të cilat ndërton strategjinë e saj të biznesit dhe planin e veprimit.

Intesa Sanpaolo S.P.A është grupi bankar i krijuar nga shkrirja e Banca Intesa dhe Sanpaolo IMI, dy realitete të mëdha bankare italiane të karakterizuara nga vlera të përbashkëta e që u bashkuan për t’u rritur më shumë, për të shërbyer më mirë familjet dhe për të ndihmuar më tej zhvillimin e sipërmarrjeve dhe rritjen ekonomike të vendit.

Intesa Sanpaolo qëndron ndër grupet më të rëndësishme bankare të Eurozonës me një kapitalizim tregu prej 37,2 miliardë euro (sipas 31.08.2018). Intesa Sanpaolo është lider në Itali në të gjithë sektorët e veprimtarisë bankare: për individë, korporata dhe menaxhim pasurie. Grupi ofron shërbimet e veta për rreth 19.4milionë klientë falë 5,659 degëve. (sipas të dhënave të 30.06.2018). Intesa Sanpaolo ka zgjedhur të jetë e pranishme në Europën Qendrore-Lindore dhe në Lindjen e Mesme e Afrikën Veriore përmes rreth 1100 degëve dhe 7.5 milionë klientëve duke përfshirë filialet që operojnë si Banka tregtare në 12 shtete, si dhe përmes një rrjeti ndërkombëtar specialistësh në mbështetje të klientëve korporatë, në 25 vende, veçanërisht në Lindjen e Mesme dhe Afrikën Veriore dhe në zonat ku sipërmarrjet Italiane janë më aktive, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Brazil, Rusi, Indi, dhe Kinë.
Për më shumë informacion ju lutemi të lexoni rreth Grupit Intesa Sanpaolo në këtë link: https://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/chi_siamo/eng_wp_chi_siamo.jsp#/chi_siamo/eng_wp_chi_siamo.jsp 
 
 
Misioni ynë
 
Ne punojmë për të ofruar shërbime bankare e financiare cilësore për klientët tanë dhe çelim rrugë për promovimin e zhvillimit në të gjithë zonat ku veprojmë. Ne inkurajojmë një stil rritje ekonomike që i kushton kujdes arritjes së rezultateve të qëndrueshme dhe në krijimin e një proçesi të bazuar mbi besimin, që rrjedh nga kënaqësia e klientëve dhe bashkëpunëtorëve, ndjesisë së përkatësisë nga ana e punonjësve dhe monitorimi i afërt i nevojave të komuniteteve lokale ku operojmë.
Ne konkurojmë në treg duke “luajtur ndershëm” dhe jemi të gatshëm te bashkëpunojmë me entitete të tjera ekonomike private e publike, kurdo që është e nevojshme të përforcojmë kapacitetin e rritjes ekonomike në vendet ku operojmë.
 
 
Vlerat tona
Integriteti
Ne i ndjekim synimet tona me ndjeshmëri, paanësi dhe përgjegjshmëri, me respektim të plotë dhe të vërtetë të rregullave dhe të etikës profesionale si dhe në frymën e marrëveshjes së nënshkruar me ju.
 
Përsosmëria
I kemi vënë vetes qëllimin e përmirësimit të vazhdueshëm, duke parë larg, duke përafruar sfidat e së nesërmes, duke kultivuar krijueshmërinë e prirur drejt risive , duke vlerësuar dhe shpërblyer meritat.
 
Transparencë
Vëmë transparencën në bazë të veprimeve tona, të komunikimit dhe kontratave tona për t’u lejuar të gjithë partnerëve tanë të bëjnë zgjedhje të pavarura dhe të vetëdijshme.
 
Respektim i specifikave
Duam të bashkërendojmë dimensionin e Grupit me veçoritë specifike të tregut lokal, të jemi një bankë që mendon në largpamësi dhe që nuk humb nga vëmendja individin.
 
Barazi
Impenjohemi të eliminojmë çdo diskriminim tek sjellja jonë, të respektojmë diferencat e gjinisë, moshës, racës, përkatësisë fetare, politike ose sindikale, gjuhës ose aftësive të ndryshme.
 
Vlera e individit
Vlera e personit udhëheq mënyrën tonë të të vepruarit, përdorim dialogun si levë përmirësuese me marrëdhëniet me partnerët tanë.
 
Përgjegjësi në përdorimin e burimeve
Kemi për qëllim të përdorim në mënyrë të kujdesshme të gjitha burimet, duke promovuar sjelljet që mundësojnë evitimin e shpenzimeve, duke privilegjuar zgjedhjet që janë të qëndrueshme në kohë.
 
Historia Jonë
 
Intesa Sanpaolo Bank Albania sh.a lindi në 2008 nga shkrirja e dy bankave shumë të rëndësishme të vendit Banka Italo-Shqiptare - BIA (themeluar në 1993) dhe Banka Amerikane e Shqipërisë – ABA (Themeluar në 1998), të dyja u blenë nga Intesa Sanpaolo Group.
 
ABA - Banka Amerikane e Shqipërisë (BASH) u themelua në shtator 1998, nga Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve (FSHAN) një fond privat investimesh i themeluar nga Qeveria e Shteteve të Bashkuara nën Aktin SEED të vitit 1989, për të mbështetur Shqipërinë në rrugën e saj drejt një ekonomie tregu. Sipas shifrave të 30 dhjetorit 2007, BASH rezultonte me një total depozitash prej 93.4 miliard lekë, total kredish mbi 39.7 miliard lekë, dhe total aktivesh mbi 106.4 miliard lekë. Më 20 dhe 21 dhjetor 2006, FSHAN, në rolin e saj si aksioneri i vetëm i BASH-it, firmosi Marrëveshjen e Shitblerjes së Aksioneve si dhe Marrëveshjen e Aksionerëve për shitjen e 80% të aksioneve, sipas të cilës FSHAN mban kontroll të 20% të aksioneve deri në vitin 2009. Marrëveshja u finalizua më 29 qershor 2007, kur BASH u bë zyrtarisht pjesë e Grupit Intesa Sanpaolo.

BIA - Banka Italo-Shqiptare u themelua në korrik 1993 si një ndër institucionet e para private në Shqipëri. Themelimi i saj u bë si një sipërmarrje e përbashkët (joint venture) ndërmjet Bankës Kombëtare Tregtare të Shqipërisë (aksionet e së cilës i’u transferuan Ministrisë së Financave) dhe Bankës italiane Banca di Roma. Më 7 dhjetor 2005, atëherë Sanpaolo IMI, firmosi marrëveshjen e blerjes së 80% të aksioneve të Bankës Italo-Shqiptare, nga Capitalia dhe Ministria e Financave (me 40% secila). Ndërsa Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim (BERZH) mbajti aksionet e veta prej 20%.
 
 Aktiviteti Ynë
 
Banka luan një rol kryesor si një huadhënës i madh për koorporatat dhe SME-të që udhëhiqen nga principet e qëndrueshmërisë. Në linjë me rolin e saj të “bankës urë” midis investitorëve të mundshëm italianë dhe mundësive të ofruara nga Shqipëria, banka është shumë aktive në marrëdhëniet e saj bankare me klientët që operojnë në fushat e hydro-elektricitetit dhe energjisë. Aktiviteti huadhënës ecën përkrah një qasjeje të kujdesshme në marrjen e masave të përshtatshme në portofolin e kredive, duke i kushtuar një kujdes të veçantë kontrollit të kostove pa i ndërprerë investimet për rritje.
Pro-aktiviteti dhe thjeshtësia në biznesin e shërbimeve ndaj individëve dhe SME-ve janë përcaktuese të marrëdhënieve me këta klientë. Banka në mënyrë të vazhdueshme ndërton bashkëpunime me institutet private e publike të vendit për të lehtësuar një gamë të plotë shërbimesh bankare që rrisin besnikërinë e klientëve.
 
Informacion i Përgjithshëm

Emri Tregtar: Intesa Sanpaolo Bank Albania sh.a
Forma Juridike: Shoqëri Aksionere
Adresa: Rr. "Ismail Qemali" Nr.27, Tiranë
Numri Serial i Certifikatës së Regjistrimit në QKR: 1091410005
Data e Regjistrimit: 17/06/1998
NIPT (NUIS):  J81817006P
Kapitali sipas vendimit të QKR: LEK 5.562.517.674,00
Kapitali Aksionar më 31 Dhjetor 2014

Numri i aksioneve : 15,581,282

Vlera nominale: LEK 357

Totali i vlerës së aksioneve: LEK 5,562,517,674

  

Të dhënat kryesore
Aktive
LEK 168.00 miliard
Depozita
LEK 134.45 miliard
Kredi
LEK   42.15 miliard
Personeli
583*
Njësi bankare
32
 
 
(Të dhëna të paaudituara me standartet IFRS sipas 3 1.08.2018)
* sipas 31.08.2018
 
 
Pozicionimi në tregun vendas*
 
Fusha e Biznesit

% e ISBA në tregun vendas *

Pozicionimi në tregun vendas **

Totali i kredive

 7.24 %

5

Totali i kredive korporatë

  8.04 %

 

Totali i kredive retail

  5.49 %

 

Totali i depozitave

11.39 %

4

Depozitat korporatë

20.92 %

 

Depozitat retail

  9.42 %

 

Totali i Aktiveve

10.92 %

4

*) Të dhëna sipas Albanian GAAP 31 Korrik 2018  

 

**) Renditja sipas 30 Qershor 2018
 
Struktura Aksionere
Subjekti:                                                                 % Pjesëmarrjes në Bankë
Intesa Sanpaolo S.p.A.                        

Piazza san Carlo, 156  10121 Torino, Italy                            100 %

 

* Sipas Ekstraktit të QKR dt.27.11.2014

   

Vlerësuesit e Jashtëm
 
Intesa Sanpaolo Bank Albania - Vlerësuesit e Jashtëm të Legjitimuar për periudhën Tetor - Nëntor 2018 (ENG-PDF)
 
Orari i Shërbimit në Degët Tona
 
E HENE - E PREMTE 8:30 – 15:30 HAPUR TE GJITHA DEGET E BANKES

TE SHTUNEN 10:00 – 12: 00 HAPUR VETEM: RR. ELBASANIT; BLV. ZOGU I; TEG; VLORA QENDRORE
 
DEGA NE TEG SHERBEN TE HENE – TE PREMTE 10:00-17:30 & TE SHTUNE 10:00 – 17:00 
 
 
 
CALL CENTER
 08006000 (Falas nga Albtelecom & Eagle)
TEL: +355 4 22 76 000
CEL: +355 69 20 80 903
 
Ndryshuar: 22 Tetor 2018 

 

 

spacer

 

 

ispa_locator
 
 
spacer
Të rejat e fundit
Kursi i Këmbimit
Normat e Interesit
© INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA ASD Politika e Privatësisë Kushtet e Përdorimit Patriot Act. Wolfsberg Group Questionnaire AML