intesa_logo
informohu
 
 
spacer
  • ebanking
  • Degët
  • Kontakt
  • ATM
Internet Banking
Logohu
Intesa Mobile
Më shumë
CALL CENTER
08006000
(Falas nga Albtelecom & Eagle)

+355 4 22 76 000/ 222/ 223
+ 355 (0) 692080903
produktet po ngarkohen

Urdhër Transfertë Periodike

spacer

Klientët mund të urdhërojnë kryerjen e transfertave të një shume fikse në mënyrë periodike, në datën e caktuar dhe llogarinë bankare respektive. Ky shërbim mund të përfitohet duke plotësuar Formularin për Urdhërin Periodik. Në formularin e aplikimit duhet të përcaktohet shuma e transfertës, periodiciteti dhe llogaria ku do të kreditohen fondet si dhe diskresioni i transaksionit (link Formulari ). Për këtë shërbim mbahet komision, i cili debitohet nga llogaria e klientëve vetëm pasi Banka ekzekuton urdhër transfertën.

 

spacer

 

 

ispa_locator
 
 
spacer
Të rejat e fundit
Kursi i Këmbimit
Normat e Interesit
© INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA ASD Politika e Privatësisë Kushtet e Përdorimit Patriot Act. Wolfsberg Group Questionnaire AML