intesa_logo
informohu
 
 
spacer
  • ebanking
  • Degët
  • Kontakt
  • ATM
Internet Banking
Logohu
Intesa Mobile
Më shumë
CALL CENTER
08006000
(Falas nga Albtelecom & Eagle)

+355 4 22 76 000/ 222/ 223
+ 355 (0) 692080903
produktet po ngarkohen

për Ҫdo Qëllim

spacer
Kushtet e Përgjithshme të "Kredi Hipotekore për Ҫdo Qëllim"
back
blank_grey
blank_grey
blank_grey
back_products_grey

Qëllimi 

 

Çdo qëllim i ndryshëm nga blerja e një pasurie të patundshme

 

Pjesëmarrja e Bankës 

 

Jo më shumë se 50% e vlerës së kolateralit

 

Monedha 

 

LEK/ EURO

 

Shuma Min: LEK 1,000,000/ EURO 10,000

 

Shuma Maks: LEK 6,000,000/ EURO 50,000

 

Afati 

 

Deri në 20 vite

 

Pagesa 

 

Këste fikse mujore (kryegjë + interes)

 

poster mortgage wl 1


Norma interesit (me bazë vjetore) për "Kredi Hipotekore për Cdo Qëllim" 

EUR – 3% për vitin e parë ose 3.2% për 3 vitet e para;
             1Y Euribor + 3.7%, NMI 4%  për vitet e tjera

LEK – 3.3% për vitin e parë ose 3.7% për 2 vitet e para ose 4% për 3 vitet e para;
            BTH 1V + 1.5%, NMI 4 % për vitet e tjera

 

Kolaterali 

Tipi kolateralit 

Pasuri e patundshme për banim

Tjetër pasuri e patundshme

 

Kredia në vlerë të kolateralit 

Deri në 50% të vlerës së kolateralit

 

Komisione për "Kredi Hipotekore për Çdo Qëllim" 

Komision administrimi

0.75 % e shumës së kredisë

Min LEK 30,000/EUR 200

Ndryshim i kontratës së kredisë 

LEK 21,000/ EURO 150 për cdo ndryshim 

Pagesa shtesë:
1. Noterizimi i kontratave
2. Sigurimi i jetës (i rinovueshëm çdo vit për shumën e mbetur të kredisë)
3. Sigurimi i pronës /tërmetit (për të gjithë periudhën e kredisë)
4. Vlerësimi i Pronës nga një ekspert i licensuar.
5. Mirëmbajtje llogarie (sipas kushteve të punës në fuqi)
6. Shpenzimet për Zyrën e Regjsitrimit të Pasurive të Paluajtshme  

 

Komision për parapagim të kredisë 

0.5% e shumës së parapaguar nëse periudha deri në maturim është më e vogël se 1 vit
1% e shumës së parapaguar kur periudha deri në maturim është më e madhe se 1 vit

 

Pasqyra e të Dhënave Kryesore të Produktit - Key Fact Statement

 

Të dhënat e mësipërme janë informuese. Për t’u pajisur me kushtet e plota të punës, ju lutem drejtohuni në njërën prej degëve tona më pranë jush ose shihni në kategorinë Individë / Kredi / Normat Efektive të Interesit për Individë.

 

CALL CENTER
8006000 (Falas nga Albtelecom & Eagle)
TEL: +355 4 22 76 000
CEL: +355 69 20 80 903
info@intesasanpaolobank.al

 

spacer

 

 

ispa_locator
 
 
spacer
Të rejat e fundit
Kursi i Këmbimit
Normat e Interesit
© INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA ASD Politika e Privatësisë Kushtet e Përdorimit Patriot Act. Wolfsberg Group Questionnaire AML